Lưới siêu mịn

Lưới inox siêu mịn
Lưới inox siêu mịn

Lưới inox siêu mịn hay lưới inox dệt siêu mịn là một sản phẩm lưới đặc biệt có ô lỗ lưới rất nhỏ được tính bằng đơn vị mesh ...