Lưới dệt

Lưới dệt

Ngoài tên gọi lưới dệt, sản phẩm lưới này còn được gọi với tên gọi lưới dệt kim.