Trên ChoLuoi.Com có tất cả 1 bài viết liên quan đến "Hồ Xuân Hương".

Hồ Xuân Hương

Đánh cá trên hồ Xuân Hương
Người dân đánh cá bằng lưới trên hồ Xuân Hương

Sau 9 tháng bị tháo nước để xây cầu Ông Đạo, hồ Xuân Hương (Đà Lạt) đã trở thành nơi phát triển lý tưởng của cá lòng tong và nhiều ...