Trên ChoLuoi.Com có tất cả 1 bài viết liên quan đến "Côn Đảo".

Côn Đảo

Chuồng cọp tại nhà tù Côn Đảo
Chuồng cọp Pháp tại nhà tù Côn Đảo

Chuồng cọp Pháp tại nhà tù Côn Đảo là nơi thực dân Pháp giam cầm và tra tấn nhiều tù chính trị yêu nước của Việt Nam, là nơi hy sinh ...