Trên ChoLuoi.Com có tất cả 1 bài viết liên quan đến "Cao Hổ cốt".

Cao Hổ cốt

Hổ bị bỏ đói trong chuồng nuôi
Hổ bị bỏ đói tới chết trong chuồng lưới mắt cáo

Nhiều trang trại, vườn thú ở Trung Quốc đang áp dụng hình thức nhốt hổ trong chuồng cọp làm bằng lưới mắt cáo và bỏ đói chúng tới ...