Trên ChoLuoi.Com có tất cả 1 bài viết liên quan đến "Cách làm".

Cách làm

Chuồng chim trĩ
Cách làm chuồng trại nuôi chim trĩ

Nuôi chim trĩ khá đơn giản nhưng bà con cần phải chú ý đến cách làm chuồng trại nuôi chim trĩ bởi chuồng tốt thì mới áp dụng được kỹ ...