Thép gai mạ kẽm

Dây thép gai hình dao
Dây thép gai hình dao

Các sản phẩm dây thép gai hình dao chất lượng cao có nhiều mũi gai hình dao chạy dọc cách đều trên thân dậy. Các mũi gai có độ sắc bén, ...