Tấm sắt đột lỗ

Lưới sắt ô lỗ mắt tròn
Lưới sắt ô lỗ mắt tròn

Lưới sắt ô lỗ mắt tròn là một dạng lưới đặc biệt được tạo nên từ phôi dạng tấm thay vì sợi. Nhà sản xuất sử dụng một tấm ...