Lưới sắt

Lưới sắt bọc nhựa
Lưới sắt bọc nhựa

  BẢNG HÀNG LƯỚI SẮT Ô LỖ MẮT TRÒN LOẠI LƯỚI DÀY(mm) ∅ Ô LỖ(mm) ĐÓNG GÓI BẢNG HÀNG Lưới sắt bọc nhựa từ ...