Lưới ô vuông

Lưới inox ô lỗ mắt vuông
Lưới inox ô lỗ mắt vuông

Có nhiều tên khác nhau để gọi lưới inox ô lỗ mắt vuông,một trong số những tên gọi phổ thông nhất là lưới inox mắt vuông, lưới inox ô ...