Lưới lỗ tròn

Lưới sắt ô lỗ mắt tròn
Những ứng dụng của lưới sắt ô lỗ mắt tròn

Mọi loại lưới sắt ô lỗ mắt tròn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ triệt để yêu cầu sử dụng của người dùng dù nó có phần ...

Lưới sắt ô lỗ mắt tròn
Lưới sắt ô lỗ mắt tròn

Lưới sắt ô lỗ mắt tròn là một dạng lưới đặc biệt được tạo nên từ phôi dạng tấm thay vì sợi. Nhà sản xuất sử dụng một tấm ...