Lưới inox 430

Lưới inox 430
Lưới inox 430

Trong dòng lưới inox phổ thông, các sản phẩm lưới inox 430 có phần kém phổ biến hơn nhiều so với lưới inox 304, 201 và 316 cao cấp. Một bộ ...