Lưới B40

Lưới thép B40
Lưới thép B40

Lưới thép B40 được coi là một vật liệu và có sự phổ biến đặc biệt được dùng rất nhiều trong đời sống. Đặc biệt với người làm ...

Sản phẩm lưới inox B40
Lưới inox B40

Trong họ nhà lưới inox, lưới inox B40 là một sản phẩm ít người biết đến sự tồn tại của chúng. Thực tế thì hoàn toàn khác, trong hoạt ...