400 Mesh

Lưới inox 400 Mesh
Lưới inox 400 Mesh

Lưới inox 400 Mesh có tầm quan trọng đặc biệt trong công nghiệp bởi điều kiện sử dụng lưới thường mang các yếu tố khắc nhiệt. Trong ...