350 Mesh

Lưới inox 350 Mesh
Lưới inox 350 Mesh

Ưu điểm lớn nhất của lưới inox 350 Mesh là khả năng chống ăn mòn hoàn hảo. Sử dụng trong điều kiện môi trường tính kiềm hoặc axit oxy ...