300 Mesh

Lưới inox 350 Mesh
Lưới inox 300 Mesh

Lưới inox 300 Mesh còn được gọi với tên khác là Lưới lọc inox 300 ô, lưới được sử dụng rộng rãi trong nhiều khía cạnh của đời sống ...