Trên ChoLuoi.Com có tất cả 1 bài viết liên quan đến "Chết đuối".

Chết đuối

Cầu tạm qua sông
Cầu tạm nguy hiểm giữa lòng Hà Nội

Tại thành phố Hà Nội vẫn còn xuất hiện nhiều cầu tạm để phục vụ nhu cầu qua lại của người dân hai bên sông. Những cây cầu tạm nguy ...